JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Vihreät: perusoikeuksia pitää noudattaa

  • Vihreät vaativat rajojen poistamista perheenyhdistämiseltä.
    Vihreät vaativat rajojen poistamista perheenyhdistämiseltä.

MTV julkaisi eilen uutisen jonka perusteella päättelen, että Vihreät vaativat, että Suomessa noudatetaan perustuslakia ja ihmisoikeussopimuksia, sekä rikoslakia. Uutisen mukaan Vihreät vaativat, että: "Tulo- ja aikarajat on poistettava kokonaan kansainvälistä suojelua saaneiden perheenyhdistämisistä."

Suomen perustuslain 6§:ssä on säädetty:
"Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

Tällä hetkellähän perheenyhdistäminen on mahdollista vain kun tulorajat täyttyvät.

Perheenyhdistämiset koskevat lapsia - kohdellaanko lapsia tasa-arvoisesti jos heidän vanhempiensa tulot vaikuttavat siihen miten heitä kohdellaan?

Se onko perheenyhdistäminen mahdollista riippuu siis mm. perheenyhdistämistä hakevan henkilön, kuten lapsen isän tai äidin, sosioekonomisesta asemasta, kuten hänen tuloistaan. Tulorajat täyttyvät -linkin takaa ilmenee, että myös kansalaisuus vaikuttaa kohteluun. Kaikki nuo seikat ovat ns. henkilöön liittyviä syitä.

Huomioon otettava seikka:

"Maahanmuuttovirasto määrittelee suuntaa-antavat euromääräiset tulorajat yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Suomen tai muiden Pohjoismaiden kansalaisten osalta perheen maahantulolle ei ole asetettu toimeentuloon liittyviä ehtoja."

Tulorajat määrittelee maahanmuuttovirasto yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kyseisillä määrittelyillä ei voida kumota minkään lain syrjintäsäädöksiä.

Henkilöön liittyviä syitä eivät Suomen viranomaiset saisi käyttää erotteluperusteena. Rikoslain 11 luvun 11§:ssä on säädetty mm. seuraavaa:

"Joka virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi."

Rikoslain ja perustuslain syrjintäsäädökset ovat pitkälti samansisältöisiä kuin ihmisoikeussopimusten syrjinnän kieltoa koskevat säädökset. Esim. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan:

"Tässä yleissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista ja vapauksista nauttiminen taataan ilman minkäänlaista sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää."

 YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa syrjintä on kielletty seuraavalla artiklalla:

"Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.

Mitään erotusta ei myöskään pidä tehdä sen maan tai alueen valtiollisen, hallinnollisen tai kansainvälisen aseman perusteella, johon henkilö kuuluu, olipa tämä alue itsenäinen, huoltohallinnossa, itsehallintoa vailla tai täysivaltaisuudeltaan minkä tahansa muun rajoituksen alainen."

* * *

En väitä, että kansainvälisten sopimusten syrjintäkieltoja tulisi noudattaa tapauksissa joissa on kyse perheenyhdistämisistä. Olen kuitenkin hämmästynyt siitä jos todellakin on niin, että Suomen perustus- ja rikoslaki sallivat sosioekonomisen aseman ja kansalaisuuden huomioonottamisen erotteluperusteena perheenyhdistämistapauksissa. Lieneekin niin, että erottelu henkilöön liittyvän syyn perusteella perheenyhdistämistapauksissa perustuu rikoslakia ja perustuslakia ylempiin säädöksiin - ja on siis laillista.

Mutta olenhan: Elämän ikäinen ihmettelijä joka kaikesta tavallisesta hämmästyi- väliviiva- ehkä.

Sekä: Huomenna kaikki on... - paremmin?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän Ukkram09 kuva
Markku Laitinen

Koskahan vihreät alkavat vaatia ihmisoikeuksien noudattamista myös suomalaisten kohdalla?

Itse olen ollut ilman ammatillisen järjestäytymisen ihmisoikeutta jo ihan kohta kaksitoista vuotta. Vaikka ammatillisen järjestäytymisen ihmis- ja perusoikeus mainitaan YK:n maailmanlaajuisessa ihmisoikeusjulistuksessa, Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, maamme solmimissa ihmis- ja perusoikeussopimuksissa, maamme Perustuslaissa ja Yhdenvertaisuuslaissa.

Minun syrjintääni ja ammatillisten oikeuksien puuttumiseen, ei ole puuttunut kukaan, vaikka olen vienyt asiat tutkittaviksi kaikille mahdollisille tahoille. Minun tapaukseni on siinä mielessä erittäin törkeä, koska jouduin 2000-luvun alkupuolella virallisen taidemaailman toimijoiden murhayrityksen ja törkeän petoksen kohteeksi. Vein asiat viralliseen tutkintaan, mutta sen sijaan että poliisi olisi tutkinut minua vastaan tehdyt törkeät rikokset, jouduin yli viisitoista vuotta kestäneen seurannan ja vainon kohteeksi.

Olen kirjoittanut asiasta 610-sivuisen kirjan ja lähettänyt kirjani Amnestylle, YK:lle ja kaikille kansanedustajille noin kaksi vuotta sitten. Mutta siitä huolimatta minua vastaan tehtyjä törkeitä rikoksia ei ole tutkittu asianmukaisesti, eikä ammatillisia oikeuksiani ole palautettu.

Eli todellisuudessa mikään instanssi ei ole oikeasti huolissaan ihmisoikeuksista tai huolehdi niiden toteutumisesta. Niitä käytetään vain poliittisina aseina, aivan kuten tässä vihreidenkin tapauksessa. Eikä myöskään törkeitä rikoksia tutkita, mikäli tekijällä on korkean tason poliittisia suhteita. näin tavallinen kansalainen on täysin ilman minkäänlaisia oikeuksia, ainoa mitä tavalliselle ihmiselle tarjotaan, on mielivaltaa, vainoa, ammatillisten oikeuksien estämistä ja vain siksi, koska olet joutunut poliitikkojen suojeleman rikollisen, törkeiden rikosten kohteeksi.

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Kun ihminen saa oleskeluluvan Suomeen, niin lähtökohta on jokaisella, että hän pystyy itse huolehtimaan omasta elatuksestaan ja jos hän haluaa tänne ulkomailla olevan perheensä (perheenjäsenet, jotka voivat olla oikeutettuja saamaan oleskeluluvan Suomeen, kun tietyt kriteerit täyttyvät), jolla ei ole vielä minkäänlaisia oikeuksia Suomea kohtaan, vaan Suomi tulee näiden ihmisten maahanmuuttoa tehdystä hakemuksesta vasta harkitsemaan, niin ei lähtökohta ole vielä missään nimessä, että kyse olisi vieraalla maalla asuvan ulkomaalaisen perusoikeuksista Suomessa, vaikka se ensimmäinen perheenjäsen olisikin itse saanut jo luvat hakemuksensa perusteella Suomeen. Minusta on selvää, että uusien ihmisten ottamisessa Suomeen jonkinlaiset tulorajat ovat olemassa, vaikka kyse olisi turvapaikanhakijan perheenjäsenestä. Onko jossakin päin maailmaan toisenlainen systeemi ja jokin itsenäinen valtio, jossa automaattisesti kaikki perusoikeudet lankeaa kuin manulle illallinen, vaikkei ole kyseisen maan kansalainen eikä edes vielä asu siellä? Tuskinpa ja tällainenhan johtaisi ihan järjettömyyksiin, joten ihan hyvää oikeudellista ajattelua sinulta Juhani, mutta emme voi kuitenkaan soveltaa perustuslakia ja perusoikeuksia niin kuin ajattelet. Sehän olisi tietysti ihannetilanne, että ihmiset voisivat liikkua ja asua missä vain haluavat, mutta tämä nykyinen maailma ei ole mikään paratiisi, jossa tultaisiin ns. pelkällä pyhällä hengellä toimeen. Ei kukaan meistä tule tai en ainakaan tiedä, että joku tulisi.

Juhani Vehmaskangas

Perustuslaissa sen paremmin kuin rikoslaissakaan ei sanota, että lakia noudatettaisiin vain suomalaisiin.

Toimituksen poiminnat

Sivut