JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Rehellistä(?) työsyrjintää turvetuotannossa!

  • Turpeennostoa Pohjanmaalla
    Turpeennostoa Pohjanmaalla

Pohjanmaan turvesoilla harjoitetaan työntekijöiden valinnoissa avoimesti työsyrjintää. Miten tällainen on Suomessa mahdollista? Työnantaja jopa TV:ssä avoimesti kertoo, että noin he toimivat!

Toimittaja:
"Varsinkin Itä- ja myös Keski-Suomessa on ollut pulaa turvetuotannon kausityöntekijöistä. Riittääkö täällä lännessä väkeä turvekentille?"

Vastaus: 
"On tuota ollu on joka kerta kysyjiä."
"Meillä on vähä niinku etusijalla nämä vanhojen työntekijöitten lapset ja jopa lapsenlapset..."

 

Laki työsyrjinnän kiellosta:

Työsyrjintä

Työnantaja tai tämän edustaja, joka työpaikasta ilmoittaessaan, työntekijää valitessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijan tai työntekijän epäedulliseen asemaan

1) rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka

2) uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella,

on tuomittava työsyrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

* * *

Ainakin minun on vaikea nähdä perhesuhteet painavana hyväksyttävänä syynä jos työn vaatimuksena käytännössä on T-ajokortti.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (14 kommenttia)

Käyttäjän mikkonummelin kuva
Mikko Nummelin

Muodollisesti ehkä näin, mutta täytyy huomioida se, että perheyrityksessä työskentelevät eivät välttämättä ole lain tarkoittamia työsuhteisia työntekijöitä vaan heidät voidaan lukea yrittäjiksi, mikäli heillä on yrityksessä määräomistusosuus tai määräävä asema. Tämä on tavallista maa- ja metsätaloudessa.

Lisäksi voin hyvin todeta, että minua tai useimpia muita suomalaisia keski-ikäisiä tai nuoria työikäisiä ihmisiä ei haittaa lainkaan se, jos ei satu pääsemään töihin turvesuolle. Hyvin harvan unelma-ammatti se on. Raskasta, huonosti palkattua, mahdollisesti jopa terveysriskejä sisältävää ja kaiken huipuksi pilaa vielä ympäristöäkin.

Juhani Vehmaskangas

"On tuota ollu on joka kerta kysyjiä."
-eli muitakin halukkaita tulijoita kuin entisten työntekijöiden jälkeläisiä on ollut.

Eivätkä palkatut jutun perusteella käsittääkseni ole myöskään sellaisia henkilöitä, että heidät voitaisiin: " lukea yrittäjiksi, mikäli heillä on yrityksessä määräomistusosuus tai määräävä asema. "

Käyttäjän pekkaroponen1 kuva
Pekka Roponen

Palkkaamme ensisijaisesti turvenuijia.

Käyttäjän jsalmi kuva
Juha Salmi

Usein vain on että pelkkä t-kortti ei riitä urakointiin, vaan tarvitaan myös kalustoa sen lisäksi.

Juhani Vehmaskangas

Tuskin tuossa on ollut kalustovaatimuksia.
Hakijoita kun on ollut muitakin kuin jo aiemmin töissä olleiden jälkeläisiä.

Mutta kuten johtaja toteaa: suosimme entisten työntekijöiden sukulaisia - ja aiemminhan nepotismi oli enemmänkin oikein maan tapa. Nykyisin vähemmän tapa, mutta kyllä sitä näköjään nykyäänkin esiintyy.

Veikkaan, että haastateltu ei edes tiedä, että tuollainen suosinta on laitonta.

Käyttäjän Pekka Toivonen kuva
Pekka Toivonen

Vanhan testamentin kiivas Jumala vannoi kostavansa isäin pahat teot kolmanteen ja neljänteen polveen asti.

Suomessa kosto toteutuu perinnöllisenä työvelvollisuutena turvesoilla.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Ilmeisestikään pelkkä sanominen sukulaisten suosinnasta ei täytä syrjinnän tunnusmerkkejä. Pitäisi olla näyttöä siitä, että tasavertaisista hakijoista sukulainen on valittu työhön.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Toisaalta tuossa puhutaan perhesuhteista, mikä ei liene sama kuin sukulaisuus. En kyllä katsonut lain perusteluista, mutta perhesuhteilla tarkoitettaneen esim. onko hakijalla lapsia vai ei, tai onko naimaton. Esim. kun puhutaan perhevapaista, niin tarkoitetaan äitiys-, isyys- tai vanhenpienlomaa.

Juhani Vehmaskangas

Aivan. Haastateltavahan totesi: "...etusijalla nämä vanhojen työntekijöitten lapset ja jopa lapsenlapset..."

Selkeästi suosintaa perhesuhteiden perusteella.

Virhe minulta käyttää tuota nepotismi (=sukulaisten suosinta) termiä.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Yhdenveraisuuslain yksityiskohtaisissa perusteluissa 8 § todetaan
"Perhesuhteissa on ehdotetussa säännöksessä tarkoitetussa mielessä kysymys erityisesti siitä, onko henkilö naimaton, avioliitossa, rekisteröidyssä parisuhteessa, avoliitossa, eronnut tai leski. Perhesuhteilla ei viitata vanhemmuuteen eikä raskauteen, joihin perustuva syrjintä on kielletty tasa-arvolaissa".
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsity... sivu 66

Olin siis tuossa ylenpänä väärässä, kun oletin po. kohdan koskevan myös lapsia.

Juhani Vehmaskangas Vastaus kommenttiin #11

Ap. tapauksessahan kyseessä on rikoslaki. Ei yhdenvertaisuus eikä tasa-arvolaki.

Lisäksi on huomattava, että luettelo ei ole ns. tyhjentävä, vaan kiellettyä on syrjintä myös luettelossa mainittuun syyhyn rinnasteisen syyn perusteella, jollainen kyllä voi olla esim. sukulaisuussuhde yleensä - jos se siis on vaikuttanut valintaan.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen Vastaus kommenttiin #12

Siis työnhakijoiden tulee olla muutoin tasa-arvoiset esim. ammattitaidoltaan tai muuten.

Toisaalta varmaan kysymys on siitä, mikä työnhakijan (sukulaisuus)suhde on työhönotosta päättävään. Siis ilmeisesti sillä, että työnhakija on esim. yrityksen siivoojan poika ja työhönottaja on toimitusjohtaja, eikä em. ole sukulaisuussuhdetta, ei ole merkitystä. Siis työhönottaja ei suosi sukulaistaan. Lieneekö sekään syrjintää, jos tasavahvoista hakijoista valitsee sukulaisensa. Silloin tietysti lienee kysymys syrjinnästä, jos valitsee "epäpätevämmän" sukulaisen pätevän sijasta.

Ilmeisesti yhdenvertaisuuslaissa ja rikoislaissa käytetään samaa perhesuhde -käsitettä, eli onko naimaton, leski, eronnut jne.. Tosin tuo "niihin rinnastettavan syyn..." tekee asiaan vaikeuskerrointa.

Juhani Vehmaskangas Vastaus kommenttiin #13

"Toisaalta varmaan kysymys on siitä, mikä työnhakijan (sukulaisuus)suhde on työhönotosta päättävään."

Mielestäni tuolla ei ole merkitystä vaan kyse on nimenomaan siitä onko töihin palkatun perhesuhde vaikuttanut siihen, että hänet on palkattu.

Toisin sanoen esim.: jos työhöottaja lähtökohtaisesti palkkaa toimitusjohtajan lapsia vaikka muitakin tasaveroisia hakijoita olisi niin mielestäni syntyy olettama syrjinnästä vaikka työhönottaja ei olisikaan mitään sukua toimitusjohtajalle.

Toimituksen poiminnat

Sivut