JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Hajautus

Suomi kaupungistuu ja tyhmenee

Taas eteläläiset on hirmuissaan, ku joku on sanonut, että Suomi tulee pitää asuttuna.

Mie oon sitä mieltä, ihan natsioikeesti, että kaikki eteläläiset tulis viiä keskelle ei-mittää viikoksi ja jättää sinne olemaan ihan ypöyksin luonnon keskellä. Toki niillä ruokaa ois, muttei puhelimia, nettejä tai kontakteja muihin ihmisiin tahi kirjoihin.

Vaurain prosentti vai kansa

Monet asiat ovat keskittyneet, vaikka on tavoiteltu hajautettuja tai laajempia hyötyjä. Asiat ovat sirpaloituneet, vaikka koottua tietoa pitäisi olla enemmän. Saadaanko keskittämällä hajautuksen hyödyt vai hajautuksella sirpaleinen keskittäminen? Monet tekijät, kuten tietointensiivisyys, tukevat asioiden keskittämistä suurempiin kokonaisuuksiin. Tosin lopulta ei ole merkitystä ovatko asiat keskitettyjä vai hajautettuja, kunhan hommat toimivat.

Tasapainotus hyödyttää sekä maaseutua että kaupunkikeskittymiä

Vaalan kunnanjohtaja, Harvaan asutun maaseudun teemaverkoston puheenjohtaja Tytti Määtän puheenvuoro ”Maaseutu ei ole perässä vedettävä kivireki” (H.S. 2.10) oli asiapistoisuudeltaan ja tasapainotuksellisuudessaan oiva esimerkki siitä, miten Suomea pitäisi kehittää monipuolisesti, ei yksin kaupunkitaajamia tai vain maaseutua. Kumpikin tarvitsevat välttämättä toinen toisiaan.

Huonontaako keskittäminen yhteiskuntien kokonaistehokkuutta?

"Keskittäminen" käsittääkseni HUONONTAA yhteiskunnan kokonaistehokkuutta, jos kaikki ns. (taloustieteen termein) "ulkoisvaikutukset" otetaan huomioon.

Keskitettäessä usein vain HARVA säästää (eli esimerkiksi Market kuljetuskustannuksissa). KAIKKI MUUT (asiakkaat, kuluttajat) eivät säästä, vaan maksavat enemmän tai käyttävät enemmän resursseja (käyttävät enemmän aikaa, kulkevat pidempiä matkoja, joutuvat käyttämään autoa jne jne.).

Totta toinen puoli

Keskiviikkona julkaistun "Suomi kuntoon koko voimallaan", keskustan eduskuntaryhmän laatiman ohjelmajulistuksen mukaan koko maahan pitää luoda edellytykset työllistymiselle ja turvata eriasteinen koulutus. Ohjelmaa on laadittu Seppo Kääriäisen johdolla. 

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä