JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Kaikki blogit puheenaiheesta Pakkoselvitykset

On se perkelettä!

Vai pitäisi kuntien jatkaa yhdistymisselvityksiä edelleen, vaikka sotesoppa räjähti käsiin ja uutta soppaa ryhdytään vasta keittelemään.

Vain n. 15 % suomen kunnista olivat tarpeeksi viisaita eivätkä lähteneet edellisen sote -esityksen pohjalta selvittämään yhdistymisedellytyksiä muiden kuntien kanssa.

Saako ministeriö rikkoa lakeja?

Kuntarakennelaissa on määritelty kunnille selvitysvelvollisuus ja kriteerit milloin selvityksiin on ryhdyttävä. Kuntarakennelain 4h §:n kolmas momentti, jossa määritellään selvitysaikataulu, ei kuitenkaan ole vielä voimassa. Kyseisen pykälän momentin voimaantulosta säädetään sitten kun sote laki on säädetty. Milloin tämä tapahtuu? Sitä ei kukaan tiedä. Tästä huolimatta kuntaministeri Henna Virkkunen aikoo julistaa kriteerit täyttäville kunnille selvityspakon vielä tämän vuoden aikana.

Virkkusen ja valtiovarainministeriön virhe vai tahallinen teko?

Valtiovarainministeriö teki ministeri Henna Virkkusen johdolla päätöksen, jonka mukaan Kaarinan kaupungin on pakko osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen Turun alueella. Tälle tehtävälle annettiin myös määräaika, jonka mukaan selvityksen on valmistuttava 30.9.2014 mennessä. Tämä päätös koski myös 16 muuta alueen kuntaa, Turku mukaan lukien.

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä