JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Kaikki blogit puheenaiheesta Sosiaaliturva-asiat

Työtyvyttömyyseläkeläiset takaisin töihin!(?)

"Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana."

Lautakunta ei siis kerro minkälaiseen työhön henkilö sen mielestä olisi soveltuva. Sen verran voin ko. tapauksesta tässä yhteydessä todeta, että ko. henkilö ei kykene esim. säännölliseen päivärytmiin.

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä