JuhaniVehmaskangas Huomenna kaikki on... - paremmin?

Kaikki blogit puheenaiheesta Potilasoikeudet

Veronkeräämisen moraalinen oikeutus kateissa

 

Veroja on kerätty aikojen kuluessa lähinnä kahdesta syystä: ylläpitämään pienen eliitin yltäkylläisyyttä tai demokraattisemmissa yhteiskunnissa ylläpitään kansan hyvinvointia sekä tasa-arvoisuutta. Suomen valtio on perustettu tälle jälkimmäiselle idealle ja sen pohjalta meille on luotu lainsäädäntö.

Kysyn kuitenkin, että mihin tämä yleisen hyvinvoinnin ja tasaveroisuuden idea on hukattu? Henkilökohtaisesti katson, ettei kunnilla ja valtiolla ole enää moraalista mandaattia kovinkaan suureen osaan siitä verokertymästä, jota he kansan pakottavat maksamaan.

Potilasasiamiesten riippumattomuutta vahvistettava

Kuka auttaa potilasta jos sairaalassa, terveyskeskuksessa tai lääkäriasemalle sattuu hoitovahinko? Yli 20 vuotta vanhan potilasoikeuslain mukaan terveydenhoitopaikassa tulee olla potilasasiamies. Hänen tehtävänään on auttaa ja neuvoa potilasta, joka on tyytymätön hoitoonsa tai joka haluaa tehdä ilmoituksen potilasvahingosta. Potilasoikeuslain mukaan potilasasiamiehen tehtävänä on toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Potilaiden vapaa liikkuvuus yli kuntarajojen

Tästä päivästä lähtien saa kansalainen valita terveyskeskus- ja erikoissairaanhoidon palvelut vapaasti haluamallaan tavalla koko maassa.

Tähän asti tälläistä kansalaisvapautta ei ole ollut, vaan sairastumis tilanteessa on joutunut hakeutumaan ensisijaisesti kotikuntansa terveyspalvelujen piiriin. Potilaiden oikeuksia rajoitti kuntarajat ja vain poikkeustilanteessa sai mennä toisen kunnan palvelujen piiriin.

Toimituksen poiminnat

Sivut

Julkaise syötteitä